Checklist quy định 5S tại Sapo

Checklist quy định 5S tại Sapo

Với mong muốn xây dựng và phát triển một môi trường làm việc chuyên nghiệp bộ phận HCNS đã xây dựng và nghiêm túc giám sát việt thực hiện những quy định chuẩn mực tại Sapo.

Quy định sẽ xoay quanh những vấn đề về tác phong giao tiếp, xây dựng môi trường văn hóa làm việc chuyên nghiệp, bảo vệ môi trường làm việc xanh - sạch - đẹp.

Hiện bộ quy định đã được ban hành và áp dụng cho toàn thể Sapoer trên 3 Miền và sẽ không loại trừ bất kỳ cá nhân nào kể cả Leader.

Để có thể nắm thật rõ những thông tin về Quy định 5S, các bạn theo dõi tại link: Tại đây.