Cảm xúc của Sapoers trở lại làm việc sau cách ly xã hội

Thế là sau 3 tuần cách ly xã hội và làm việc online, các Sapo-ers cũng đã trở lại làm việc bình thường. Sau bao ngày "xa mặt cách lòng" thì hơn 600 anh em Sapo đã được gặp lại nhau. Hãy cùng lắng nghe những cảm xúc của các Sapo-ers sau khi đi làm lại là gì nhé!